Regulamin Zawodów

Regulamin Orlen XV Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej
18-20.08.2017 r. Mysłowice

1. Sprawy ogólne
1.1. Organizatorami Orlen XV  Mistrzostw Polski Oldboyów są
Polski Związek Piłki Siatkowej,
ul. Puławska 383

02-801 Warszawa

tel. 22 462 82 20
oraz
MSK Silesia Volley
ul. Jasińskiego 2,
41-400 Mysłowice
tel. 513 17 66 69

tel. 501 401 391

 

Patronaty Honorowe
Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok
Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Jacek Kasprzyk

 

1.2. Sponsor Tytularny
PKN ORLEN SA
ul. Chemików 7

09-411 Płock

 

1.3. Miejsce rozgrywania zawodów
Mistrzostwa odbędą się na boiskach MOSiR Mysłowice, przy ul. Stadionowej 7 w Mysłowicach w dniach 18-20.08.2017 r.

 

1.4. Celem imprezy jest
wyłonienie Mistrzów Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej,
popularyzacja siatkówki plażowej,
propagowanie idei olimpijskiej,
dobra zabawa i promowanie zdrowego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w warunkach plenerowych.

 

2. Zasady uczestnictwa
2.1. Kategorie wiekowe
Mistrzostwa rozgrywane będą w sześciu  kategoriach wiekowych oraz w jednej OLDBOYEK
W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy wg Handbooka PZPS
oraz
OLDBOY-ki
Kategoria + 75 lat
Suma lat wynosi minimum 75 lat, gdzie młodsza zawodniczka drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 35 lat.

 

OLDBOYE
KATEGORIE OFICJALNE
Kategoria + 80
Suma lat wynosi minimum 80, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 35 lat

 

Kategoria + 85
Suma lat wynosi minimum 85, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 40 lat

 

Kategoria + 90
Suma lat wynosi minimum 90, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 45 lat

 

Kategoria + 100
Suma lat wynosi minimum 100, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 50 lat

 

Kategoria + 110
Suma lat wynosi minimum 110, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 55 lat

 

Kategoria + 120
Suma lat wynosi minimum 120, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 60 lat

 

KATEGORIA NIEOFICJALNA +130 pod warunkiem zgłoszenia się minimum 8 par.

 

Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania się z przeprowadzenia zawodów w poszczególnych kategoriach  jeżeli zostanie zgłoszone mniej niż osiem par.
Zawodnicy zgłoszeni zostaną przeniesieni do innej kategorii wiekowej.

 

2.2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem podstawowym jest dokonanie:
– wpłaty i zgłoszenia drużyny do dnia 9.08.2017 r. – wpłaty wpisowego w kwocie 250 zł/pary, zgłoszenia po terminie i dla kategorii + 130 – wpisowe wynosi 300 zł/para.

 

Zgłoszenie musi zawierać:
Orlen XV Mistrzostwa Polski Oldboyów – Mysłowice 2017
Imię i Nazwisko,
Dokładną datę urodzenia / rok, miesiąc, dzień /,
Serię i Numer dowodu osobistego, Adres do korespondencji, Telefon kontaktowy.
(wzór zgłoszenia znajduje się na końcu regulaminu)

 

2.3. Sposób zgłoszenia
Zgłoszenia odbywać się będą drogą internetową poprzez stronę internetową www.silesiavolley.pl od 26.06.2017

 

3. Koszty uczestnictwa
3.1. Wpisowe
Wpisowe od drużyny wynosi 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych)  i należy je wpłacić na konto do dnia 09.08.2017. Uiszczenie wpisowego gwarantuje drużynie udział w turnieju!
Po tym terminie oraz dla kategorii +130 wpisowe wynosić będzie 300 PLN (trzysta złotych) W dniu zawodów wpisowe wynosi 300 PLN.
MSK MYSŁOWICE
ul. JASIŃSKIEGO 2
41-400 MYSŁOWICE
Numer konta: PKO BP 32 1020 2528 0000 0602 0204 9187

 

4. Zasady organizacyjne
4.1. Licencje
Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję siatkówki plażowej PZPS a w przypadku jej braku będzie ją można nabyć w sekretariacie zawodów podczas odprawy technicznej.
Ceny licencji:
1.     jednorazowa – 30,00 PLN,
2.     całoroczna – 100,00 PLN.

 

4.2. Badania lekarskie
Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Kontakt od 26.06.2017
Sławomir Pawlak – 513 176 669
Sebastian Michalak – 501 401 391

 

 

Silesia Volley informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij